Sruth Na Gaeilge

Sruth na Gaeilge

English version

‘Tá sé mar chúram agus mar phribhléid ag muintir na Gaeltachta agus ag pobal na Gaeilge trí chéile an teanga a chaomhnú, a chosaint, agus a thabhairt ar aghaidh chuig an chéad ghlúin eile… [Tá mé] thar a bheith buíoch do na daoine a bhfuil baint acu leis an Ghaelscolaíocht cionn as go bhfuil deis ag daoine feasta scoil lán-Ghaeilge a thabhairt mar bhronntanas do na glúine atá le teacht.’ 

Máire Mhic Giolla Íosa, Iar-Uachtarán na hÉireann

 

‘Not to learn Irish is to miss the opportunity of understanding what life in this country has meant and could mean in a better future. It is to cut oneself off from ways of being at home. If we regard self-understanding, mutual understanding, imaginative enhancement, cultural diversity and a tolerant political atmosphere as desirable attainments, we should remember that a knowledge of the Irish language is an essential element in their realisation.’

Seamus Heaney, File 

 

Bunaíodh Sruth na Gaeilge, Coláiste Chaitríona sa bhliain 2002 le riar ar dhaltaí in Ard Mhacha agus sa cheantar máguaird a tháinig tríd an chóras Gaelscolaíochta. Is sruth dhátheangach é, a riarann ar chailíní agus ar bhuachaillí idir 11 agus 16 bliana déag d’aois. I mbliana, tá 147 daltaí sa Sruth Gaeilge. Tháinig daltaí chugainn ó na bunscoileanna seo a leanas i mbliana; Bunscoil na mBráithre Críostaí, Ard Mhacha Bunscoil Naomh Proinsias, an Lorgain, Bunscoil Eoin Baiste, Port an Dúnáin agus Gaelscoil Phádraig Naofa, Crois Mhic Lionnáin.  Tá naonúr múinteoirí a sholáthraíonn ábhar trí mheán na Gaeilge in Eochairchéim a 3 agus cúigear acu a sholáthraíonn ábhar trí mheán na Gaeilge in Eochairchéim a 4.

Is é Séamus Mac Dhaibhéid Leasphríomhoide na scoile agus cúram ar leith aige don Sruth Gaeilge. Is í Caitríona de Bléine Comhordaitheoir Shruth na Gaeilge agus is í Aisling Uí Choinn Ceannaire Tréadchúraim an tSrutha Gaeilge. Tá Lorcán Ó Máirtín ag feidhmniú mar Cheannaire Bliana do dhaltaí in Eochairchéim a 4 agus Nóra Uí Thománaigh mar Cheannaire Bliana do dhaltaí in Eochairchéim a 3. Tá Síle Uí Dhuibh fostaithe mar Oifigeach Forbartha agus tá Síle lonnaithe in oifig an tSrutha.

Is iad seo na hábhair a chuirtear ar fáil trí mheán na Gaeilge, agus líon na dtréimhsí.

Eochairchéim a 3

Ábhar

Tréimhsí

Gaeilge

                   (4)

Reiligiún

Bl 9             (2)

Bl8/10         (3)

Stair

Bl 8/9          (2)

Bl 10           (3)

Tíreolaíocht

Bl 8/9          (2)

Bl 10           (3)

Fraincis

(2)

Spáinnis

(2)

Dráma

(2)

Corpoideachas

(2) buachaillí

Teicneolaíocht & Dearadh

(2) cailíní

F.S.O.

Bl 8/9(1)

Bl 10 (2)

Eochairchéim a 4

Ábhar

Tréimhsí

Bord Scrúduithe

Gaeilge

5

CCEA

F.S.O.

5

CCEA

Stair

5

CCEA

Corpoideachas

5

CCEA

Tá tuilleadh eolais ar na hábhair atá á dteagasc trí Ghaeilge ar fáil anseo.

 

Gaeilge

Reiligiún

Stair

Tíreolaíocht

Fraincis

Spáinnis

Dráma

Corpoideachas

Teicneolaíocht & Dearadh

F.S.O.

 

Tuigeann muid an gá le tacaíocht agus rannpháirteachas ó thuismitheoirí agus cuireann muid fáilte roimh chumarsáid agus chomhoibriú le tuismitheoirí ár ndaltaí. 

Tá tuilleadh eolais ar Thréadchúram ar fáil. 

Is féidir teagmháil a dhéanamh fosta le hOifig an tSrutha Gaeilge chun ceist a chur nó chun coinne a lorg le ball foirne.

Tugann an Sruth Gaeilge deis do dhaltaí páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí éagsúla iarscoile m.sh. GAISCE, An Cumann Gaelach agus Crois Spóirt do na buachaillí gach am lóin, chomh maith le himeachtaí éagsúla sultmhara tríd an bhliain scoile m.sh. Seachtain na Gaeilge.

Tugann Scéala Scoile, Iris an tSrutha Gaeilge, léargas maith ar shaol na ndaltaí sa Sruth Gaeilge.  Is féidir teacht ar na heagráin is déanaí anseo.

Bunaíodh Coiste na Gaeilge i gColáiste Chaitríona sa bhliain 2013.  Bíonn daltaí ó Bhliain 13 agus Bhliain 14 ar an Choiste.  Eagraíonn siad imeachtaí agus feachtais tríd an bhliain chun an Ghaeilge a chur chun cinn fud fad na scoile.  Bíonn ról lárnach acu i Seachtain na Gaeilge.  Le dhá bhliain anuas, d’éirigh leo an Gradam Náisiúnta “An Gaelbhratach” a bhaint as a gcuid iarrachtaí.  Thaisteal siad go Baile Átha Cliath agus bhronn an Taoiseach, Enda Kenny, an duais orthu.

Lean ar Choiste na Gaeilge i gColáiste Chaitríona ar twitter @stcatsgaeilge

Bíonn seans ag daltaí an tSrutha Gaeilge dul ar roinnt turas tríd an bhliain.

I mí  Feabhra 2015, chaith daltaí agus múinteoirí an tSrutha Gaeilge 4 lá iontacha i mBarcelona na Spáinne.  Lig siad a scíth ag Parc Guell agus rinne siad siopadóireacht ag Ramblas del Mer agus La Boqueria.  Thug siad cuairt ar Nou Camp, Montjuic, an tUisceadán, Seó Flamenco agus eile!  Bhí seans acu a gcuid Spáinnise a úsáid agus blas a fháil ar chultúr na Spáinne. 

I mí an Mhárta 2014 chuaigh daltaí agus múinteoirí an tSrutha Gaeilge ar chuairt go Learpholl.  Thug siad cuairt ar an chathair agus d’fhreastal siad ar chluiche sacair ann.

Gach bliain téann daltaí i mBliain 10 agus Bliain 11 chuig Tráth na gCeist Gael Linn.  Baineann siad sult as bualadh le daltaí ó scoileanna eile, páirt a ghlacadh sa quioz tábla agus sa chéilí agus ceol.

Baineann daltaí Bhliain 8 sult as na ceardlanna a eagraíonn Gael Linn mar chuid d’Fhéile Píobaireachta William Kennedy.  Buaileann siad le daltaí eile atá ag foghlaim trí Ghaeilge agus foghlaimíonn siad faoi theanga, dhráma agus cheol na hÉireann agus na hAlban.

Bíonn deis ag daltaí an tSrutha Gaeilge páirt a ghlacadh i bhFeis Ard Mhacha.  Is féidir leo dán a aithris, scéal a insint, caint phoiblí a dhéanamh agus scrúdú scoláireachta a dhéanamh chun seans a fháil dul chun na Gaeltachta.

Nuair atá daltaí críochnaithe le EC3 bíonn turas ranga acu chun ceiliúradh.  Le cúpla bliain anuas tá turais déanta acu go Baile Átha Cliath agus go hIonad Spórtuisce Crag na hAbhann.

Glacann ár ndaltaí páirt i saol gnóthach na Gaeilge lasmuigh den scoil fosta agus tá naisc againn le grúpaí Gaeilge náisiúnta agus áitiúla mar shampla Gael Linn, Cairde Teo., agus eile. 

 

Mol an Óige agus Tiocfaidh sí!

You are here: Home Teaching & Learning Sruth Na Gaeilge